Maria Mazarakis | Levensverhaal InZicht

06. Levensverhaal InZicht met Marijn Poels, een onafhankelijk film- en documentairemaker

November 30, 2019

Marijn Poels heeft mij enorm geraakt met zijn film ‘The Uncertainty Has Settled’, waarin hij de klimaatverandering (ook de verhoging van de CO2) en de huidige energiepolitiek ter discussie stelt. Twee jaar geleden zag ik deze film en heb toen ook Marijn gesproken. Het is deel 1 van een trilogie. Eigenlijk wil hij ons zicht op dit onderwerp verruimen; nieuwsgierig en zonder een mening op te willen leggen, laat hij een aantal wetenschappers aan het woord met ieder een eigen verhaal over de verhoging van het CO2 en het aandeel van ons, mensen, daarin. Zullen wij in staat zijn om de CO2 noemenswaardig te verlagen en/ of zijn er ook factoren waarover veel minder bekend is?
Marijn vindt dat het klimaatdebat inmiddels religieuze vormen aanneemt waardoor de nuance en ook het gesprek hierover vaak ontbreekt. Met name dát raakte mij in zijn verhaal en ook dat hij zoveel dreigmails kreeg met het verzoek zijn film niet meer te laten zien! Nou ja!!

Inmiddels is deel 2 van zijn trilogie uit; ’Paradogma’ (2018). In dit deel gaat Marijn in op het fenomeen ‘verkettering’ en het negeren van afwijkende perspectieven. Hij heeft hiermee inmiddels zelf veel ervaring opgedaan door het laten zien van zijn eerste film. In ‘Paradigma’ onderzoekt hij het mechanisme achter de tirannie van de meerheidsmening en welke psychologische factoren een rol spelen in de bescherming van ons gevoel, dat vaak vermomd als ‘de waarheid’, onze ratio uitschakelt. Wat gebeurt er eigenlijk als mensen niet meer luisteren? ’Paradogma’; een samenvoeging van de woorden 'paradigma' en 'dogma'.
Marijn geeft graag een realistische inkijk in de werkelijkheid zonder hieraan een mening te koppelen en ervaart ook de gevolgen hiervan. Daarover ga ik met hem in gesprek.

www.mariamazarakis.nl

#livestream #arnhem #levensverhaal

Play this podcast on Podbean App